Ren tekstfil
ÅPENT NM MONRAD PAR
     S L U T T R E S U L T A T 
 1. 3 Torkild Hagen - Ketil Jørstad........... Astra/ABC........... 378
 2. 30 Roy Kristiansen - Eskil Hagen........... Akademisk........... 374
 3. 17 Lars Rasch - Gunnar Nordby.............. OBK/Kløverknekt..... 317
 4. 35 Bjørn Strand - Trond Mogaard............ Nidaros............. 256
 5. 41 Rolf J. Olsen - Svein Markussen......... Lusaka/Skien........ 255
 6. 57 Marius Haga - Per Grime................. Norrøna............. 253
 7. 43 Dag Tore Røseng - Jan Olav Røseng....... Hein 46/Nidaros..... 246
 8. 51 Rune Brattgjerd - Lars Frøland.......... Heimdal............. 220
 9. 16 Bjørn Sverre Gulheim - Harald Skjæran... Ski................. 193
 10. 27 Siv Thoresen - Jan Frode Karlsen........ Akademisk/Bridgekam. 188
 11. 7 Per Ongstad - Terje A. Pedersen......... Astra/ABC........... 178
 12. 28 Gerd Marit Harding - Helge Stanghelle... Helgeland........... 168
 13. 54 Fred A. Moen - Thor Erik Hoftaniska..... Kvernevik/Akademisk. 160
 14. 18 Jørn Wathne - Ida Wennevold............. Akademisk........... 159 (1643)
 15. 2 Johs. Pedersen - Helge Jacobsen......... Myre................ 159 (1501)
 16. 37 Vidar Smith - Håvard Jensen............. Vikersund/Krødsherad 155
 17. 14 Willy Postvoll - Sigurd Østerbøvik...... Sveio............... 153
 18. 59 Jan Tore Berg - Tommy Birkelund......... Skien/Sandefjord.... 139
 19. 32 Harald Hansson - Torbjørn Pedersen...... Andenes/Berlevåg.... 114
 20. 12 Anders Fodstad - Are Aarebrot........... Akademisk........... 84
 21. 63 Trond Hegrand - Jan Trollvik............ Tromsø.............. 76
 22. 42 Frode Fyllingen - Tor Ivar Bang......... Bergen Ak./Akademisk 75
 23. 13 Erik Thorvaldsen - Rune Edvardsen....... Sokna............... 67
 24. 26 Gunn Helness - Ann Mari Mirkovic........ Bridgekam/Bergen Ak. 65
 25. 4 Hans Slaaen - Trygve Sætereng........... Astra/ABC........... 65
 26. 61 Svein Høyland - Torild Ueland........... Gulen/Nærbø......... 57
 27. 19 Andr‚ Øberg - Geir Egil Bergheim........ Skien............... 36
 28. 69 Bjørn Henning Grandal - Kjell Isingrud.. KAZA................ 26
 29. 21 Kjell Karlberg - Tore Simonsen.......... Skien............... 25
 30. 6 Arne Tveiten - Olav Hjerkinn............ Vestby/Ski.......... 17
 31. 56 Ingeborg Harder - Eirin Karlsen......... Tåkeheimen..........  8
 32. 58 Hans Melby - Tina Ovenstad.............. Asker/Drammen.......  8
 33. 47 Kurt Ove Thomassen - Tommy Kristiansen.. Mo..................  6
 34. 45 Odd Mydland - Ola Moen.................. Gann/Stavanger......  6
 35. 48 Leif Riksvold - Ulf Sollied............. Mo/Båsmo............ -2
 36. 40 Stig Dybdahl - Magnus Skaar............. Askim/Akademisk..... -8
 37. 55 Rune Strøm - Reidar Hemsdal............. BK Trond............ -12
 38. 23 Tonny Urheim - Trond Are Nitter......... Rubbestadneset...... -13
 39. 50 Wenche Nordnes - Ingar Olsen............ Hein 46/Alta........ -15
 40. 31 Birgit Olsen - Villy Johansen........... Finnmark............ -24
 41. 1 Elin Nilsen - Anne Britt Andreassen..... Alta/Sørreisa....... -26
 42. 33 Lisbeth Eide - Jorunn Feness............ Hein 46/Nøtterøy.... -26
 43. 24 Randi Nyheim - Sølvi Remen.............. Bergen Ak........... -26
 44. 36 Dag Stokkvik - Kåre Kristiansen......... Akademisk........... -27
 45. 53 Trygve Undem - Trond Antoniussen........ Bergen Ak........... -31
 46. 22 Magne Olsen - Jørgen Petter Nermo....... Siljan/Woodbrove.... -41
 47. 44 Jan Petter Svendsen - Bjørnar Halderaker Kvernevik/Akademisk. -53
 48. 66 Steinar Ekrem - Mona Helgemo............ Grand/Vestnes....... -88
 49. 38 Tore Lydvo - Tor Hildre................. Leikanger........... -97
 50. 67 Tonje Aasand - Åse Mogstad.............. Bergen Ak./Bridgekam -97
 51. 8 Svein Arild Olsen - Jonny Reinholdsen... Sørreisa............-102
 52. 64 Espen Larsen - Bjørn Inge Hansen........ Tromsø..............-102
 53. 70 Ingmund Bjørkan - Karl Asplund.......... Studentene/Mo.......-108
 54. 10 Ingjerd Kavli - Lise W. Aasland......... Raumaknektene/Skien.-111
 55. 62 Venke Lilleland - Einar Andreassen...... Kverneland/Ekofisk..-143
 56. 9 Ivar Gjølme - Rolf Heggem............... Skien...............-144
 57. 39 Frank A. Selbekk - Kjell E.Brandstadmoen Tåkeheimen/Otta.....-145
 58. 15 Rolf Tjørswaag - Christian Bull......... BK Vest/Lårkort.....-151
 59. 52 Arild Årmot - Jan Inge Danielsen........ Lunde...............-156
 60. 49 Odd Kjønsvik - Maja Rom Anjer........... Studentene/Realisten-165
 61. 46 Tor I. Tveraaen - Henning Ødegaarden.... Skien...............-167
 62. 25 Pernille Lindaas - Frand Svindahl....... Realistene/Ringnes..-186
 63. 5 Tor Henriksen - Alf Tore Svendsen....... Astra/ABC...........-224
 64. 29 Bjørn Sture Valen - Halge Bjørbekk...... Skien...............-229
 65. 65 Magne Gjeskmoen - Knut Thorvaldsen...... Sølvknekt...........-255
 66. 60 Anne Lene Johnsen - Barbro Hanekamhaug.. Ski/Astra/ABC.......-267
 67. 20 Jan Erik Pettersen - Gunnar Wikstrand... Bodø/OBK/Kløverknekt-306
 68. 34 Bård Risnes - Henrik Gosvik............. Harstad S&B.........-327
 69. 11 Birger Saure - Jan Erik Aas............. Sølvknekt...........-344
 70. 68 Trond Håland - Arne Rødne............... Klepp/Kløverknekt...-363
     SPILLSTENSIL 18. RUNDE
 69 ( 5)    AT6           70 ( 6)    QT52         
NORD /      J3           ØST /      A52          
NORD-SYD     KJ842          ØST-VEST     KQT9         
         832                   A5          
     KQ9  +----+ J52             6   +----+ AK983     
     KQ9  !  ! A86542           KQ9843 !  ! JT7      
     T   !  ! 6              J32  !  ! 65       
     AKQJ54 +----+ T76             J32  +----+ T74      
         8743                   J74          
         T7                    6           
         AQ9753                  A874         
         9                    KQ986         
 NS ØV KONTRAKT  NS+ ØV+ PNS PØV   NS ØV KONTRAKT  NS+ ØV+ PNS PØV 
 32 63 3NT  V 6 150    34 -34   45 40 4NT D N 11 710    34 -34
 3 59 4HJ  Ø 11    450 24 -24   13 31 3NT D N 10 650    32 -32
 7  2 4HJ  Ø 11    450 24 -24   37 28 4SP D N 10 590    30 -30
 13 31 4HJ  Ø 11    450 24 -24   3 59 3HJ D Ø 7 500    27 -27
 14  4 4SP  Ø 11    450 24 -24   49 66 3HJ D V 7 500    27 -27
 16  6 5HJ  Ø 11    450 24 -24   11  5 3NT  N 11 460    16 -16
 29 15 4HJ  Ø 11    450 24 -24   14  4 3NT  N 11 460    16 -16
 39 34 4HJ  Ø 11    450 24 -24   16  6 3NT  N 11 460    16 -16
 42  1 4HJ  Ø 11    450 24 -24   20 60 3NT  N 11 460    16 -16
 53 70 5HJ  Ø 11    450 24 -24   22 36 3NT  N 11 460    16 -16
 9 69 5HJ  Ø 12    480  0  0   27 43 3NT  N 11 460    16 -16
 10 50 5HJ  Ø 12    480  0  0   33 48 3NT  N 11 460    16 -16
 19 61 4HJ  Ø 12    480  0  0   39 34 3NT  N 11 460    16 -16
 20 60 5HJ  Ø 12    480  0  0   57 12 3NT  N 11 460    16 -16
 26 64 4HJ  Ø 12    480  0  0   42  1 3NT  N 10 430    3 -3
 27 43 4SP  Ø 12    480  0  0   51 30 3NT  N 10 430    3 -3
 35 18 5HJ  V 12    480  0  0   56 25 3NT  N 10 430    3 -3
 44 47 4HJ  V 12    480  0  0   67 23 4NT  N 10 430    3 -3
 46 24 4HJ  V 12    480  0  0   65 68 4SP  N 10 420    -2  2
 51 30 4HJ  V 12    480  0  0   7  2 3NT  N 9 400   -10 10
 56 25 4HJ  V 12    480  0  0   17 54 3NT  N 9 400   -10 10
 57 12 4HJ  Ø 12    480  0  0   19 61 3NT  S 9 400   -10 10
 58 41 4HJ  Ø 12    480  0  0   26 64 2SP  Ø 4 400   -10 10
 62 52 4HJ  Ø 12    480  0  0   29 15 3NT  N 9 400   -10 10
 65 68 4HJ  Ø 12    480  0  0   35 18 3NT  N 9 400   -10 10
 11  5 4HJ  Ø 13    510 -21 21   44 47 3NT  N 9 400   -10 10
 21 55 4HJ  Ø 13    510 -21 21   38  8 3HJ D V 8 200   -18 18
 22 36 4HJ  Ø 13    510 -21 21   10 50 4KL  S 10 130   -23 23
 33 48 5HJ  V 13    510 -21 21   21 55 4KL  S 10 130   -23 23
 37 28 4HJ  Ø 13    510 -21 21   46 24 4RU  S 10 130   -23 23
 67 23 4HJ  Ø 13    510 -21 21   53 70 3KL  S 10 130   -23 23
 45 40 3NT  V 13    520 -28 28   9 69 3HJ  V 8 100   -28 28
 49 66 4HJ D Ø 13    890 -30 30   62 52 5RU  N 10    50 -30 30
 17 54 6HJ  V 12    980 -32 32   32 63 4SP D S 9    100 -33 33
 38  8 6HJ D Ø 13   1310 -34 34   58 41 6KL D S 11    100 -33 33
 71 ( 7)    T9            72 ( 8)    2           
SYD /      J653          VEST /      64          
ALLE       T9           INGEN      QJT865        
         QT643                  K732         
     KQJ76 +----+ A3              AQ765 +----+ J843      
     Q72  !  ! A9              K987 !  ! 2       
     J   !  ! AQ6543            A7  !  ! K942      
     KJ98 +----+ A75             JT  +----+ AQ98      
         8542                   KT9          
         KT84                   AQJT53        
         K872                   3           
         2                    654          
 NS ØV KONTRAKT  NS+ ØV+ PNS PØV   NS ØV KONTRAKT  NS+ ØV+ PNS PØV 
 53 70 6RU D Ø 8 1100    34 -34   21 55 6SP  V 11  50    34 -34
 13 31 6NT D Ø 10 500    32 -32   56 25 3SP  V 11    200 32 -32
 21 55 6NT  Ø 9 300    28 -28   10 50 4SP  V 10    420 27 -27
 45 40 7NT  Ø 10 300    28 -28   19 61 4SP  V 10    420 27 -27
 57 12 6SP  V 9 300    28 -28   20 60 4SP  V 10    420 27 -27
 11  5 6NT  Ø 10 200    16 -16   26 64 4SP  V 10    420 27 -27
 16  6 6NT  V 10 200    16 -16   3 59 4SP  V 11    450  1 -1
 20 60 6NT  Ø 10 200    16 -16   7  2 4SP  V 11    450  1 -1
 26 64 6RU D Ø 11 200    16 -16   11  5 4SP  V 11    450  1 -1
 33 48 7NT  V 11 200    16 -16   13 31 4SP  V 11    450  1 -1
 44 47 6KL  Ø 10 200    16 -16   14  4 4SP  V 11    450  1 -1
 49 66 6NT D V 11 200    16 -16   16  6 4SP  V 11    450  1 -1
 56 25 6KL  Ø 10 200    16 -16   17 54 5SP  V 11    450  1 -1
 65 68 5KL  Ø 9 200    16 -16   22 36 4SP  V 11    450  1 -1
 9 69 6NT  V 11 100    -1  1   27 43 4SP  V 11    450  1 -1
 10 50 6NT  V 11 100    -1  1   29 15 4SP  V 11    450  1 -1
 32 63 6RU  Ø 11 100    -1  1   32 63 4SP  V 11    450  1 -1
 35 18 6NT  Ø 11 100    -1  1   33 48 4SP  V 11    450  1 -1
 42  1 6SP  V 11 100    -1  1   35 18 4SP  V 11    450  1 -1
 51 30 6KL  Ø 11 100    -1  1   37 28 4SP  V 11    450  1 -1
 62 52 6NT  V 11 100    -1  1   38  8 4SP  V 11    450  1 -1
 67 23 6SP  V 11 100    -1  1   39 34 4SP  V 11    450  1 -1
 37 28 4SP  V 10    620 -10 10   42  1 4SP  V 11    450  1 -1
 3 59 3NT  V 10    630 -13 13   46 24 4SP  V 11    450  1 -1
 27 43 3NT  V 10    630 -13 13   51 30 4SP  V 11    450  1 -1
 7  2 3NT  V 11    660 -17 17   53 70 4SP  V 11    450  1 -1
 38  8 4NT  Ø 11    660 -17 17   57 12 4SP  V 11    450  1 -1
 39 34 3NT  V 12    690 -20 20   62 52 4SP  V 11    450  1 -1
 14  4 6SP  V 12   1430 -27 27   44 47 4SP  V 12    480 -22 22
 17 54 6SP  V 12   1430 -27 27   67 23 3HJ D S 6    500 -24 24
 19 61 6SP  V 12   1430 -27 27   45 40 4SP D V 11    690 -27 27
 22 36 6SP  V 12   1430 -27 27   49 66 4SP D V 11    690 -27 27
 29 15 6SP  V 12   1430 -27 27   58 41 4SP D V 12    790 -30 30
 58 41 6SP  V 12   1430 -27 27   9 69 5HJ D S 7    800 -33 33
 46 24 6NT  V 12   1440 -34 34   65 68 5RU D N 7    800 -33 33